Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden regelen verplichtingen voor huurder en verhuurder en voorkomen misverstanden achteraf. Betaling geldt impliciet als een “gelezen en akkoord” met deze voorwaarden.

Begripsbepalingen

 1. De huurder: degene (m/v) die voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap op zijn of haar naam een vakantiehuis huurt.
 2. De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis op deze site.
 3. De site: de internetsite www.VakantievillaFriesland.nl.
 4. De huurovereenkomst: overeenkomst tot huur van het vakantiehuis en wordt tussen huurder en eigenaar overeengekomen.
 5. Vakantiehuis: ook wel vakantievilla, vakantiewoning, bungalow, etc.

Reservering en Annulering

 1. Een aanvraag voor reservering van de vakantiewoning geschiedt via boeking op internet. Ontvangst wordt door verhuurder bevestigd met een verzoek tot betaling.
 2. De betaling dient binnen 7 dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van verhuurder.
 3. Na ontvangst van de betaling door verhuurder wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand.
 4. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering.
 5. De minimaal berekende verblijfsduur bedraagt 3 dagen.

Betaling

 1. De huursom (inclusief borg) wordt geheel via de bank voldaan.
 2. Bij volledige betaling van de huursom dient voor aankomst te zijn voldaan.
 3. Bij – na 1e herinnering – niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting.
 4. Ieder gast is verplicht het linnenpakket bij te bestellen. Bij de boeking op de website van de vakantiebungalow geeft u handmatig in het winkelwagentje het aantal meereizende personen aan opdat het juiste aantal linnenpakketten dan wordt berekend en aanwezig zal zijn bij aankomst.
 5. Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
 6. Indien verhuurder door overmacht genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan onmiddellijk per telefoon in kennis stellen.

Borgsom

 1. De huurder betaalt een borgsom. De hoogte van de borgsom is €300.
 2. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de hoofdhuurder, zijn medehuurders of bezoekers enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
 3. De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van huurder gedaan tenzij deze aantoonbaar met beheerder een andersluidende afspraak heeft gemaakt.
 4. Het resterende deel van de waarborgsom wordt binnen 7 dagen na de vertrekdatum terugbetaald.

Aansprakelijkheid

 1. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 2. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens medehuurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 3. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis of inventaris in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis of de tuin bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de beheerder worden gemeld.
 4. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.

Aantal personen

 1. Het aantal personen dat in een vakantiehuis volgens opgave mag overnachten mag niet overschreden worden, tenzij anders met de verhuurder overeengekomen.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Roken

 1. Roken binnenshuis is niet toegestaan.

Huisdieren

 1. Meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

Aankomst- en vertrektijden

 1. De aankomsttijd is 15:00 uur in de middag. Vertrek is uiterlijk 11:00 uur ’s morgens. Huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden.
 2. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
 2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 3. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 4. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren.
 5. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.